Zorgen dat iedere student zich écht gezien en gekend voelt ”

Terugblik 2022 college van bestuur

Zorgen dat iedere student zich écht gezien en gekend voelt ”

College van bestuur Ellen Marks en Raimond Bartelink:

Voorzitter college van bestuur Ellen Marks kijkt met een goed gevoel terug op 2022. Collega Raimond Bartelink is blij verrast met het steeds praktijkgerichtere onderwijs, dat steeds meer in co-creatie met het bedrijfsleven tot stand komt.

Hoe fijn: na de coronatijd stroomden de gebouwen van Aventus in 2022 weer vol met studenten en collega's. Dat was ook weer even wennen. “Iedereen moest resetten en weer gewend raken aan alle prikkels om zich heen”, merkte Ellen.

“Wat we volgens mij goed doen, is de geleerde lessen vasthouden. We hadden in coronatijd meer oog voor elkaar. Waar het kan draagt de combinatie van online en fysiek werken voor velen nog steeds bij aan een betere balans tussen werk en privé. Dat zien we bijvoorbeeld ook in de reacties van collega's in ons medewerkersonderzoek terug. De snelheid van beslissingen nemen en efficiënt werken zoals in de coronatijd; daar mogen we de lessen soms wel weer wat nadrukkelijker erbij pakken. Gelukkig leren en verbeteren we elke dag met elkaar. “ 

Aantrekkelijk onderwijs én goede begeleiding

Ellen kijkt met een goed gevoel terug op 2022. Dat de Onderwijsinspectie tijdens een herstelonderzoek constateerde dat de kwaliteitszorg nu goed op orde is, speelt zeker mee. Nog belangrijker vindt zij dat onderwijsteams zich veel bewuster zijn geworden van hun eigen invloed op de onderwijskwaliteit die zij bieden.

“Studenten goed begeleiden is minstens zo belangrijk als het geven van goed en aantrekkelijk onderwijs”, benadrukt Ellen. Zij maakt zich zorgen over het aantal studenten dat uitvalt. Met veel jongeren gaat het – door allerlei omstandigheden – niet goed. “Als we willen zorgen dat iedere student zich écht gezien en gekend voelt, heeft iedereen binnen Aventus een rol.”

Afgelopen jaar werden studenten actief uitgenodigd om te komen met hun vragen of problemen en zijn routes naar hulp duidelijker gemaakt. “Er wás al veel ondersteuning beschikbaar, maar studenten zagen soms door de bomen het bos niet meer”, legt Ellen uit.

Tijdens de zogenoemde ‘shit-show’ – ‘iedereen zit wel eens in de shit’ - zijn studenten aangespoord om zich vooral te melden met hun ‘shit’. “Ik moest even wennen aan de titel”, lacht Ellen, “maar het heeft goed gewerkt. We hebben laten zien dat de drempel niet hoog hoeft te zijn om je problemen of zorgen te delen.”

Sterke verbinding met het bedrijfsleven

Sinds 1 maart 2023 is het college van bestuur weer op volledige sterkte met de komst van Raimond Bartelink. Tijdens zijn kennismaking met onderwijsteams was hij blij verrast door het warme welkom én door wat hij zag.

“De verbinding tussen onderwijsteams en het bedrijfsleven is sterk. Dat zie je terug in het onderwijs. In de manier van leren, in de opdrachten en soms ook in de context waarin geleerd wordt. Kijk naar de techniekhubs in de regio waar studenten met opdrachten uit de praktijk aan de slag zijn. Dat motiveert enorm.”

Winst valt komende tijd te behalen in het verder flexibiliseren van het onderwijs. Denk aan meer instroommomenten, of verdere uitbreiding van de combinatie werken en leren in BBL-opleidingen.  

Op naar een nieuwe koers

In 2022 is – met een doorloop naar 2023 – gestart met het ontwikkelen van de nieuwe strategische koers voor 2023-2027. In het medewerkersonderzoek gaven veel collega's aan dat we meer en beter gebruik moeten maken van het kritisch denkvermogen binnen onze organisatie. Dat hebben met de ontwikkeling van de strategie volop gedaan. We zijn in gesprek gegaan met onze collega's, studenten en partners in de regio en hebben mooie input opgehaald.  

“Natuurlijk zullen we accenten verschuiven, maar we borduren ook door op onze huidige koers”, volgens Ellen. De nieuwe werkagenda voor het mbo ‘Samen Werken aan Talent’, geeft al veel houvast. Daarin blijft het voorkomen van voortijdig schoolverlaten een van de speerpunten. En dan zijn we weer terug bij het enorm grote belang van goede begeleiding van studenten. Dat krijgt dan ook een prominente plek in de nieuwe strategie.” 

“Focus op aantrekkelijk en eigentijds onderwijs blijft uiteraard een speerpunt. We werken steeds meer met levensechte opdrachten, dicht bij de praktijk en in samenwerking met het bedrijfsleven. ”

“Onze doelstellingen kunnen we natuurlijk alleen maar bereiken door de inzet en kennis van onze collega's. Daarom blijven we aandacht geven aan de trots- en verbeterpunten uit het medewerkersonderzoek, professionalisering en de wil om te blijven ontwikkelen; als mens en als organisatie.”