Inzet NPO-gelden

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft het ministerie van OCW ook in 2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor het voorkomen of inhalen van studievertraging als gevolg van corona. In 2022 hebben we de in 2021 ingezette verbetermaatregelen voortgezet. Deze verbetermaatregelen zijn gekoppeld aan de thema’s die voor het mbo zijn vastgesteld:

  • Soepele in- en doorstroom.

  • Bevordering van het welzijn van studenten en sociale binding met de opleiding.

  • Stage-ondersteuning en –begeleiding.

  • Aanpak jeugdwerkloosheid.

We zijn erg blij dat we door inzet van de NPO-gelden grote stappen hebben kunnen zetten op de voorgenoemde thema’s. Ondanks dat de coronamaatregelen in 2022 werden versoepeld hebben we in het bestedingsplan geen wijzigingen aangebracht omdat het effect van corona op het onderwijs nog lang merkbaar zal zijn. Binnen de sectoren is er volop aandacht geweest voor extra begeleiding van de studenten op school en op het gebied van stages, een warm welkom, taalondersteuning en onderwijsontwikkeling. We hebben opgemerkt dat de omvang, complexiteit en intensiteit van de begeleidingsvraagstukken van de studenten is toegenomen. Hier is onder andere op ingespeeld door de coachingsvaardigheden van de docenten te verhogen door extra vakgerichte trainingen.  

Naast de resultaten op het gebied van begeleiding zijn we trots op de onderwijskundige ondersteuning, de professionalisering van de docenten en het versterken van de BPV. Er zijn mooie verbindingen ontstaan tussen verschillende initiatieven.  

De voortgang van alle activiteiten wordt onder andere gemonitord via de periodieke rapportage (T-rapportage) van alle sectoren. Daarnaast worden er binnen de sectoren rondetafelgesprekken gehouden met studenten om input op te halen. Ook zijn er afgelopen jaren verschillende enquêtes afgenomen om de ontwikkelingen te peilen. De laatste enquête onder studenten in januari 2023 laat zien dat het welbevinden van de studenten iets verbeterd is. Toch geeft nog steeds een kleine 30% aan dat het mentaal niet goed gaat. De inzet op begeleiding werpt wel zijn vruchten af. Meer dan 80% van de studenten is hier tevreden over. Ruim 70% van de studenten geeft aan dat de studie volgens plan verloopt.  

Ook in 2022 hebben we minder gebruik gemaakt van de NPO-middelen dan we hadden begroot. We hebben vastgesteld dat de wijze waarop we de verbetermaatregelen tot uitvoering willen brengen meer tijd kost. We zijn daarom blij dat we ook in 2023 de resterende middelen kunnen inzetten.  

Zie bijlage 2 voor de uitwerking van de thema’s inclusief de inhoudelijke en financiële voortgang van het Aventus (bestedings)plan NPO. 

Modestudenten duurzaam aan de slag voor Foenix-collectie Re-Us

Op de Dag van de Duurzaamheid – 10 oktober 2022 – ging de tentoonstelling open die modestudenten van Aventus samenstelden voor circulair ambachtscentrum Foenix in Apeldoorn. “Fantastisch hoeveel waarde de studenten toevoegden aan voor verkoop afgekeurd textiel”, vindt adjunct-directeur Gönül Hettema-Fidan van Foenix. “Upcycling zorgde voor unieke kledingstukken.”

Foenix is al langer leerbedrijf voor studenten van Aventus, vertelt Foenix-directeur Arjin Jans. “ICT, facilitair, hout, elektra: studenten van allerlei opleidingen zijn van harte welkom. Zij gaan ook met hbo-studenten aan de slag in innovatieprojecten en komen met frisse ideeën en toepasbare oplossingen.”

Nieuwe creaties

Met de modeopleidingen in Zutphen organiseerde Foenix in 2022 voor de derde keer een bijzonder project. “We geven jaarlijks een gastles over duurzaamheid aan aankomend fashion designers”, vertelt Gönül. “Daarna gaan zij langs ons kledingsorteercentrum en kiezen twee, drie textielstukken uit om nieuwe creaties van te maken. De opdracht: gebruik alles en maak iets dat je zelf aan zou doen.”

Het resultaat? Geweldige ontwerpen voor de Foenix-collectie Re-Us. Plus: meer bewustwording onder jongeren dat we duurzamer bezig zijn als we textiel herwaarderen en de textielafvalberg kleiner maken. Ook in 2022 waren de kleding en de foto’s van het ontwerp- en maakproces een maand lang te zien in een tentoonstelling bij Foenix op het Zwitsalterrein in Apeldoorn.

Studenten helpen Foenix verder

“De energie en ideeën van studenten stimuleren ons”, onderstreept Arjin. “We geven studenten die bij ons stagelopen of opdrachten doen altijd mee: wees eigenwijs, weet het beter en vertel wat wij anders kunnen doen.”

Omgekeerd hoopt Foenix dat studenten ervaren dat afval een grondstof kan zijn en dat upcyclen een stap beter is dan hergebruik als we zorgvuldiger willen omgaan met onze planeet. Daarom investeert Foenix graag in de samenwerking met het onderwijs. Gönül: “In ons beleid staan niet voor niets de aarde en de toekomstige generaties genoemd als onze belangrijkste stakeholders.”

Gönül Hettema-Fidan van Foenix