Onze missie en visie

Missie

Aventus laat zien hoe mooi en uitdagend beroepsgericht onderwijs is en stimuleert daarmee elke dag de groei van het individu, het bedrijfsleven en de samenleving"

Visie

We zijn ervan overtuigd dat we onze studenten voor een succesvolle (leer) loopbaan toekomstgerichte vakkennis en persoonlijke en sociale vaardigheden moeten meegeven. Dit hebben zij nodig in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt en samenleving."

Klaar voor de toekomst

Aventus biedt passend onderwijs en leidt studenten op tot knowmad: iemand die de regie pakt over zijn eigen ontwikkeling en leerproces en die zich makkelijk aanpast door nieuwe dingen te leren, of juist af te leren. We bieden onderwijs voor de toekomst en werken hiervoor vanuit onze strategische koers aan de pijlers:

  • Samen werken aan een goede school, we blijven ons ontwikkelen.

  • Thuis bij Aventus, een veilige thuisbasis om te experimenteren met kennis en gedrag.

  • Jouw route voor maximale groei, we hebben aandacht voor ieders behoefte in ons flexibele onderwijs.

  • Klaar voor je toekomst, we spelen in op wensen en uitdagingen uit het werkveld.

  • Een leven lang ontwikkelen, we leiden studenten op voor een loopbaan waarin zij zich blijven ontplooien.

Bekijk de video:

Loopbaan van onze student (new window)