Co-creatie: dat is de rode draad in de samenwerking tussen zorginstelling Atlant en Aventus, vertelt teamleider Leren en Ontwikkelen, Judith Ahlers van Atland “Samen met andere partners in de regio zetten we volop in op instroom en behoud van mensen

Ons onderwijs en onze studenten

Praktijkgericht leren in en voor de zorg

Co-creatie: dat is de rode draad in de samenwerking tussen zorginstelling Atlant en Aventus, vertelt teamleider Leren en Ontwikkelen, Judith Ahlers van Atland “Samen met andere partners in de regio zetten we volop in op instroom en behoud van mensen in de zorg.”

“Al jaren geleden hebben wij het onderwijs flink aangepast, samen met zorginstelling ’s Heerenloo en Aventus”, vertelt Judith. “Het resultaat is het praktijkgestuurde onderwijs van het TOP College.”

Via leervragen je eigen leerpad bepalen

Een student die werken en leren combineert binnen Atlant, kijkt wat hij of zij nodig heeft en gaat met die leervraag verder.

Moet je een tillift gebruiken, dan is een instructie nodig. Ben je introvert, dan wil je weten hoe je contact kunt maken met de cliënt. “Werk je bijvoorbeeld met onze cliënten met de ziekte van Huntington, dan is het geven van sondevoeding eerder een leervraag die je kunt stellen”, vult Judith aan. “Naast een start met de basiszorg – waarin ook eigen leervragen kunnen worden gesteld - legt een student zelf de verdere puzzelstukjes voor de opleiding.”

Dit onderwijs vraagt veel flexibiliteit van Aventus, beaamt Judith. “Het ontwerpen van onderwijs is een gezamenlijke zoektocht. We kijken nu of praktijkgericht onderwijs ook geschikt is voor de opleiding op niveau 2. En hopelijk gaat op termijn het voltijdonderwijs ook langzaam verder om.”

Andere groepen bereiken

De urgentie is duidelijk: in een krappe arbeidsmarkt moet je steeds creatiever zijn om voldoende mensen in de zorg te krijgen en te behouden. “We werken als zorg en onderwijs in de regio intensiever samen. Zo kunnen studenten en medewerkers via onder meer het project ‘verbrede leerpaden’ werkervaring opdoen bij meerdere zorgorganisaties”, vertelt Judith.

“Samen met Aventus kijken we ook naar modulair onderwijs voor mensen die nu werken als bijvoorbeeld doktersassistent, social worker of schoonheidsspecialist. Ook mensen zonder zorgervaring kunnen we zo inzetbaar maken voor de zorg.”

Kleurrijk Zorgen

Een ander mooi voorbeeld is het project Kleurrijk Zorgen, waarbij statushouders en migranten aan de slag gaan in de zorg. Extra aandacht gaat uit naar taal en cultuursensitief werken. “Mensen kunnen ontdekken of de zorg bij ze past, of juist werken in de huiskamer of in de schoonmaak. Ook voor die ondersteunende taken hebben we mensen hard nodig.”

Judith Ahlers van Atlant